MENU
MENU
MENU

Business Intelligence

Ξεκλειδώστε τη δύναμη των δεδομένων σας με τις λύσεις Business Intelligence της Seven Red Lines. Αποκαλύψτε την πραγματικότητα, εντοπίστε ευκαιρίες και προβλήματα, απελευθερώστε χρόνο.

Business Intelligence

Ξεκλειδώστε τη δύναμη των δεδομένων σας με τις λύσεις Business Intelligence της Seven Red Lines. Αποκαλύψτε την πραγματικότητα, εντοπίστε ευκαιρίες και προβλήματα, απελευθερώστε χρόνο.

Business Intelligence

Ξεκλειδώστε τη δύναμη των δεδομένων σας με τις λύσεις Business Intelligence της Seven Red Lines. Αποκαλύψτε την πραγματικότητα, εντοπίστε ευκαιρίες και προβλήματα, απελευθερώστε χρόνο.

Γιατί να επιλέξετε Business Intelligence;

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της αν δεν γνωρίζει την πραγματική της εικόνα και τα αποτελέσματα των ενεργειών της. Αυτή η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται γρήγορα, και αξιόπιστα. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ασφαλής.

Η λύση της Seven Red Lines παρέχει αυτές και πολύ περισσότερες δυνατότητες:


 • Αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Βασιζόμενη σε αξιόπιστα δεδομένα, δείχνει ανά πάσα στιγμή την εικόνα της εταιρείας

 • Εξοικονομεί χρόνο. Αυτοματοποιείται η καθημερινή ενημέρωση με στοιχεία, και η ανάλυσή τους γίνεται με εύχρηστα εργαλεία χωρίς κόπο

 • Περισσότερες αναλύσεις. Η ευκολία και η ταχύτητα στην ανάλυση, κάνει πιο ελκυστική την διερεύνηση περισσότερων περιπτώσεων.

 • Ένα σημείο εμπιστοσύνης. Όλοι αναλύουν και παίρνουν αποφάσεις με τα ίδια δεδομένα που μπορούν να εμπιστευτούν.

 • Εκμετάλλευση ιστορικοτητας. Ακομα και αν δεν διατηρείται στα συστήματά σας, η λύση ΒΙ αποτυπώνει στο χρόνο αλλαγές στα δεδομένα παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες ανάλυσης.

 • Εργαλεία παραγωγικότητας. Οι αναφορές γίνονται διαθέσιμες σε περισσότερο κόσμο και διευκολύνουν τη δουλειά τους, παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία κάνοντάς τους πιο αποτελεσματικούς.

 • Διάχυση καλών πρακτικών. Μέσω των αναφορών, είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν επιτυχίες και να διαδοθούν καλές πρακτικές βελτιώνοντας την απόδοση των ομάδων.

Τι προσφέρουμε;

Προσφέρουμε δύο ειδών υπηρεσίες βασισμένες στο Power BI της Microsoft:


 • Υλοποιούμε εξειδικευμένα συστήματα ΒΙ (Tailor Made) σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Τέτοια συστήματα συνήθως απευθύνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με πολλές απαιτήσεις σε θέματα ανάλυσης.


 • Παρέχουμε το ASK, μια «τυποποιημένη» πλατφόρμα αναφορών που καλύπτει βασικές περιοχές ανάλυσης και είναι ένα εύκολο πρώτο βήμα για να εισάγετε την κουλτούρα του ΒΙ στην επιχείρηση.


Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines αξιολογούν μαζί σας τις ανάγκες και την ωριμότητα της επιχείρησης, προκειμένου να επιλεχθεί η λύση που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση.

Που ξεχωρίζει η λύση μας

Όταν η δημιουργία μιας αναφοράς είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας business user, η διαφοροποίηση και η αξία της Seven Red Lines είναι αλλου:

Data Management – Single Point of Truth
Συλλέγουμε στοιχεία από πολλά συστήματα, διατηρούμε ιστορικότητα, εφαρμόζουμε κανόνες ελέγχου, διαχείρισης και μοντελοποίησης των δεδομένων, ώστε να είναι αξιόπιστα και διαθέσιμα για το σύστημα αναφορών.


Αποδοχή από τους χρήστες
Ίσως το σημαντικότερο κριτήριο επιτυχίας είναι να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες το σύστημα. Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines εμπλέκουν τους χρήστες νωρίς και συμβάλλουν στην αποδοχή της αλλαγής στην καθημερινότητά τους.


Υποστήριξη και Εκπαίδευση
Το έργο δεν τελειώνει με την παράδοσή του. Πρέπει να είναι εύκολο στη συντήρηση και αξιόπιστο. Οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν και να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο στην αρχή όσο και μετά που θα αποκτήσουν περισσότερες απαιτήσεις.


Αυτονομία
Εκπαιδεύουμε τους χρήστες σας να δημιουργούν δικές τους αναφορές, ώστε να καλύπτουν αυτόνομα αλλαγές και επεκτάσεις. Είμαστε δίπλα τους για πιο σύνθετες ανάγκες.

ASΚ - Seven Red Lines

Το ASK είναι ένα πρότυπο σύστημα αναφορών, που βασίζεται σε ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων και καλύπτει τυπικές αναφορές σε διάφορες περιοχές ανάλυσης όπως:

 • Παρακολούθηση πωλήσεων

 • Πελατολόγιο

 • Ομάδα πωλήσεων / Καταστήματα

 • Οικονομική παρακολούθηση

 • Mobile αναφορές πωλητών


Το σύστημα αυτό είναι πλήρως επεκτάσιμο. Σε κάθε περιοχή ανάλυσης μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες αναφορές καθώς και να προστεθούν περισσότερα στοιχεία για πιο σύνθετες αναλύσεις.


Τόσο οι περιοχές ανάλυσης όσο και οι διαθέσιμες αναφορές εμπλουτίζονται τακτικά με νέες.

Γιατί να επιλέξετε Business Intelligence;

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της αν δεν γνωρίζει την πραγματική της εικόνα και τα αποτελέσματα των ενεργειών της. Αυτή η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται γρήγορα, και αξιόπιστα. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ασφαλής.

Η λύση της Seven Red Lines παρέχει αυτές και πολύ περισσότερες δυνατότητες:


 • Αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Βασιζόμενη σε αξιόπιστα δεδομένα, δείχνει ανά πάσα στιγμή την εικόνα της εταιρείας

 • Εξοικονομεί χρόνο. Αυτοματοποιείται η καθημερινή ενημέρωση με στοιχεία, και η ανάλυσή τους γίνεται με εύχρηστα εργαλεία χωρίς κόπο

 • Περισσότερες αναλύσεις. Η ευκολία και η ταχύτητα στην ανάλυση, κάνει πιο ελκυστική την διερεύνηση περισσότερων περιπτώσεων.

 • Ένα σημείο εμπιστοσύνης. Όλοι αναλύουν και παίρνουν αποφάσεις με τα ίδια δεδομένα που μπορούν να εμπιστευτούν.

 • Εκμετάλλευση ιστορικοτητας. Ακομα και αν δεν διατηρείται στα συστήματά σας, η λύση ΒΙ αποτυπώνει στο χρόνο αλλαγές στα δεδομένα παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες ανάλυσης.

 • Εργαλεία παραγωγικότητας. Οι αναφορές γίνονται διαθέσιμες σε περισσότερο κόσμο και διευκολύνουν τη δουλειά τους, παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία κάνοντάς τους πιο αποτελεσματικούς.

 • Διάχυση καλών πρακτικών. Μέσω των αναφορών, είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν επιτυχίες και να διαδοθούν καλές πρακτικές βελτιώνοντας την απόδοση των ομάδων.

Τι προσφέρουμε;

Προσφέρουμε δύο ειδών υπηρεσίες βασισμένες στο Power BI της Microsoft:


 • Υλοποιούμε εξειδικευμένα συστήματα ΒΙ (Tailor Made) σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Τέτοια συστήματα συνήθως απευθύνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με πολλές απαιτήσεις σε θέματα ανάλυσης.


 • Παρέχουμε το ASK, μια «τυποποιημένη» πλατφόρμα αναφορών που καλύπτει βασικές περιοχές ανάλυσης και είναι ένα εύκολο πρώτο βήμα για να εισάγετε την κουλτούρα του ΒΙ στην επιχείρηση.


Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines αξιολογούν μαζί σας τις ανάγκες και την ωριμότητα της επιχείρησης, προκειμένου να επιλεχθεί η λύση που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση.

Που ξεχωρίζει η λύση μας

Όταν η δημιουργία μιας αναφοράς είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας business user, η διαφοροποίηση και η αξία της Seven Red Lines είναι αλλου:

Data Management – Single Point of Truth
Συλλέγουμε στοιχεία από πολλά συστήματα, διατηρούμε ιστορικότητα, εφαρμόζουμε κανόνες ελέγχου, διαχείρισης και μοντελοποίησης των δεδομένων, ώστε να είναι αξιόπιστα και διαθέσιμα για το σύστημα αναφορών.


Αποδοχή από τους χρήστες
Ίσως το σημαντικότερο κριτήριο επιτυχίας είναι να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες το σύστημα. Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines εμπλέκουν τους χρήστες νωρίς και συμβάλλουν στην αποδοχή της αλλαγής στην καθημερινότητά τους.


Υποστήριξη και Εκπαίδευση
Το έργο δεν τελειώνει με την παράδοσή του. Πρέπει να είναι εύκολο στη συντήρηση και αξιόπιστο. Οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν και να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο στην αρχή όσο και μετά που θα αποκτήσουν περισσότερες απαιτήσεις.


Αυτονομία
Εκπαιδεύουμε τους χρήστες σας να δημιουργούν δικές τους αναφορές, ώστε να καλύπτουν αυτόνομα αλλαγές και επεκτάσεις. Είμαστε δίπλα τους για πιο σύνθετες ανάγκες.

ASΚ - Seven Red Lines

Το ASK είναι ένα πρότυπο σύστημα αναφορών, που βασίζεται σε ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων και καλύπτει τυπικές αναφορές σε διάφορες περιοχές ανάλυσης όπως:

 • Παρακολούθηση πωλήσεων

 • Πελατολόγιο

 • Ομάδα πωλήσεων / Καταστήματα

 • Οικονομική παρακολούθηση

 • Mobile αναφορές πωλητών


Το σύστημα αυτό είναι πλήρως επεκτάσιμο. Σε κάθε περιοχή ανάλυσης μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες αναφορές καθώς και να προστεθούν περισσότερα στοιχεία για πιο σύνθετες αναλύσεις.


Τόσο οι περιοχές ανάλυσης όσο και οι διαθέσιμες αναφορές εμπλουτίζονται τακτικά με νέες.

Γιατί να επιλέξετε Business Intelligence;

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της αν δεν γνωρίζει την πραγματική της εικόνα και τα αποτελέσματα των ενεργειών της. Αυτή η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται γρήγορα, και αξιόπιστα. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ασφαλής.

Η λύση της Seven Red Lines παρέχει αυτές και πολύ περισσότερες δυνατότητες:


 • Αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Βασιζόμενη σε αξιόπιστα δεδομένα, δείχνει ανά πάσα στιγμή την εικόνα της εταιρείας

 • Εξοικονομεί χρόνο. Αυτοματοποιείται η καθημερινή ενημέρωση με στοιχεία, και η ανάλυσή τους γίνεται με εύχρηστα εργαλεία χωρίς κόπο

 • Περισσότερες αναλύσεις. Η ευκολία και η ταχύτητα στην ανάλυση, κάνει πιο ελκυστική την διερεύνηση περισσότερων περιπτώσεων.

 • Ένα σημείο εμπιστοσύνης. Όλοι αναλύουν και παίρνουν αποφάσεις με τα ίδια δεδομένα που μπορούν να εμπιστευτούν.

 • Εκμετάλλευση ιστορικοτητας. Ακομα και αν δεν διατηρείται στα συστήματά σας, η λύση ΒΙ αποτυπώνει στο χρόνο αλλαγές στα δεδομένα παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες ανάλυσης.

 • Εργαλεία παραγωγικότητας. Οι αναφορές γίνονται διαθέσιμες σε περισσότερο κόσμο και διευκολύνουν τη δουλειά τους, παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία κάνοντάς τους πιο αποτελεσματικούς.

 • Διάχυση καλών πρακτικών. Μέσω των αναφορών, είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν επιτυχίες και να διαδοθούν καλές πρακτικές βελτιώνοντας την απόδοση των ομάδων.

Τι προσφέρουμε;

Προσφέρουμε δύο ειδών υπηρεσίες βασισμένες στο Power BI της Microsoft:


 • Υλοποιούμε εξειδικευμένα συστήματα ΒΙ (Tailor Made) σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Τέτοια συστήματα συνήθως απευθύνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με πολλές απαιτήσεις σε θέματα ανάλυσης.


 • Παρέχουμε το ASK, μια «τυποποιημένη» πλατφόρμα αναφορών που καλύπτει βασικές περιοχές ανάλυσης και είναι ένα εύκολο πρώτο βήμα για να εισάγετε την κουλτούρα του ΒΙ στην επιχείρηση.


Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines αξιολογούν μαζί σας τις ανάγκες και την ωριμότητα της επιχείρησης, προκειμένου να επιλεχθεί η λύση που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση.

Που ξεχωρίζει η λύση μας

Όταν η δημιουργία μιας αναφοράς είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας business user, η διαφοροποίηση και η αξία της Seven Red Lines είναι αλλου:

Data Management – Single Point of Truth
Συλλέγουμε στοιχεία από πολλά συστήματα, διατηρούμε ιστορικότητα, εφαρμόζουμε κανόνες ελέγχου, διαχείρισης και μοντελοποίησης των δεδομένων, ώστε να είναι αξιόπιστα και διαθέσιμα για το σύστημα αναφορών.


Αποδοχή από τους χρήστες
Ίσως το σημαντικότερο κριτήριο επιτυχίας είναι να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες το σύστημα. Οι σύμβουλοι της Seven Red Lines εμπλέκουν τους χρήστες νωρίς και συμβάλλουν στην αποδοχή της αλλαγής στην καθημερινότητά τους.


Υποστήριξη και Εκπαίδευση
Το έργο δεν τελειώνει με την παράδοσή του. Πρέπει να είναι εύκολο στη συντήρηση και αξιόπιστο. Οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν και να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο στην αρχή όσο και μετά που θα αποκτήσουν περισσότερες απαιτήσεις.


Αυτονομία
Εκπαιδεύουμε τους χρήστες σας να δημιουργούν δικές τους αναφορές, ώστε να καλύπτουν αυτόνομα αλλαγές και επεκτάσεις. Είμαστε δίπλα τους για πιο σύνθετες ανάγκες.

ASΚ - Seven Red Lines

Το ASK είναι ένα πρότυπο σύστημα αναφορών, που βασίζεται σε ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων και καλύπτει τυπικές αναφορές σε διάφορες περιοχές ανάλυσης όπως:

 • Παρακολούθηση πωλήσεων

 • Πελατολόγιο

 • Ομάδα πωλήσεων / Καταστήματα

 • Οικονομική παρακολούθηση

 • Mobile αναφορές πωλητών


Το σύστημα αυτό είναι πλήρως επεκτάσιμο. Σε κάθε περιοχή ανάλυσης μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες αναφορές καθώς και να προστεθούν περισσότερα στοιχεία για πιο σύνθετες αναλύσεις.


Τόσο οι περιοχές ανάλυσης όσο και οι διαθέσιμες αναφορές εμπλουτίζονται τακτικά με νέες.

Ψάχνετε για το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιχείρησή σας;

Είμαστε εδώ να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να αναπτύξουμε λύσεις που θα απογειώσουν την απόδοση της επιχείρησής σας.

Ψάχνετε για το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιχείρησή σας;

Είμαστε εδώ να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να αναπτύξουμε λύσεις που θα απογειώσουν την απόδοση της επιχείρησής σας.

Ψάχνετε για το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιχείρησή σας;

Είμαστε εδώ να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να αναπτύξουμε λύσεις που θα απογειώσουν την απόδοση της επιχείρησής σας.